System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skladby střešního pláště

Skladby střešního pláště

Podle způsobu větraní a umístění větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové.

Projektant nebo realizační firma podle místních podmínek a konstrukčních možností zohlední podmínky norem a pravidel pro pokrývání střech, zejména požadavky na těsnost hydroizolačních vrstev a parotěsných zábran.

Doporučujeme navrhovat zateplené podkroví jako dvouplášťovou střechu s větrací mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro kamennou vlnu téměř nulová.

Tříplášťové střechy mají větrání nad a pod pojistnou hydroizolací. Komprimované tepelné izolace nejsou vhodné pro tříplášťové střechy.

Zateplené podkroví se obvykle neprovádí jako jednoplášťová nevětraná střecha.

Dvouplášťová střecha 

 

dvouplastova_strecha_1 
 

Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou do úrovně hambálků (kleštin).  

 

 dvouplastova_strecha_2

Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou do hřebene do úrovně hambálků (kleštin).

 

Tříplášťová střecha

 

 

triplastova_strecha_1

 

Tříplášťová střecha s větráním nad a pod pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou.

Zatepleni nad a pod parozabranou.
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)