System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Zateplení fasád

Provětrávané fasády

Provětrávané fasády jsou jednou z možností vnějšího zateplení budov. Jsou vhodné mimo jiné pro dodatečné zateplení malých rodinných domků a chat svépomocí.
Izolační desky jsou vkládány do roštu, který nese vnější fasádní obklad. Rošt bývá tvořen ocelovými nebo dřevěnými profily. Do roštu vkládáme izolační desky, které jsou drženy roštem nebo pomocí hmoždinek. Mezi tepelnou izolací a vnějším fasádním obkladem musí být větraná vzduchová mezera směrem od soklu k atice o min. šířce 20 mm.

Tepelněizolační desky z kamenné vlny jsou nejvhodnějším izolačním materiálem pro použití v provětrávaných fasádách. Hlavními přednostmi izolací Rockwool pro provětrávané fasády jsou:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • zvukopohltivost
  • nízký difůzní odpor - fasádá dýchá
  • nehořlavost - izolace Rockwool zamezují šíření požáru po fasádě

Postup zateplení fasády svépomocí:

Montáž dřevěného roštu

Na fasádu se montuje vodorovný dřevěný rošt. Svislá vzdálenost dřevěných latí roštu odpovídá šířce izolačních desek. Výška latí odpovídá tloušťce izolace (Doporučujeme 8 - 10 cm izolace). 
Vkládání izolace

Mezi latě se postupně vkládají izolační desky. 
Provětrávací mezera

Na vodorovný rošt se montují svislé latě, které zajišťují provětrávání. 
Finální obložení

Na svislé latě se připevňuje obkladový materiál. 

Kontaktní fasády

Kontaktní omítkové izolační systémy jsou elegantním způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády - povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena s původním zdivem a omítkovou vrstvou.

Doporučená tloušťka izolace pro zateplení kontaktním zateplením s povrchovou omítkovou úpravou pro cihelnou stěnu z plných cihel tl.450 mmdle ČSN 73 0540:2002 (Tepelná ochrana budov) je 100 mm. Jako tepelný izolant používáme izolační desky Fasrock (podélná vlákna) a Fasrock L (kolmá vlákna).Kolmá vlákna používáme u fasád se zvýšenou nerovností či vlhkostí stávající nosné konstrukce.

Výhody izolačních desek z kamenné vlny pro kontaktní omítkové systémy jsou:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • nízký difuzní odpor - izolace fasády je prodyšná
  • vysoká zvukopohltivost - izolace fasády podstatně tlumí hluk
  • nehořlavost - izolace fasády zabraňuje šíření požáru

Nanesení lepicí hmoty

Na desku izolační desku se nanese lepící hmota. 
Soklová lišta

Obklad fasády deskami Rockwool začíná od soklové lišty. 
Lepení izolace

Lepení izolačních desek na předem upravený podklad (omítka nebo vlastní zdivo). 
Zateplení ostění

Je třeba zateplit i jednotlivá ostění oken. 
Zateplení parapetů

Je třeba zateplit i parapety. 
Ukotvení izolace

Desky lepíme na cihelné zdivo. Se stoupající výškou a u nároží se počet hmoždinek zvyšuje.Orientační počet hmoždinek pro kotvení desek Fasrock: do 8 m - 6 ks/m2,
8 m až 20 m - 7 ks/m2, nad 20 m - 9 ks/m2
  Ochrana nároží

Na nároží se používá nárožní lišta, chránící roh domu. 
Nanášení výztužné vrstvy

Aplikace výztužné vrstvy na upevněnou izolaci. 
Výztužná síťovina

Vtlačování výztužné síťoviny do výztužné vrstvy. 
Omítka

Před nanesením omítky penetrace povrchu. Následuje natažení vrstev omítky a její konečná úprava. 

KONTAKTNÍ ZPŮSOB ZATEPLENÍ DOPORUČUJEME SVĚŘIT DO RUKOU ODBORNÝM STAVEBNÍM FIRMÁM, KTERÉ MAJÍ K JEHO PROVÁDĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ZAŠKOLENÍ.

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)